Hej, och välkommen till BOWENFORUM SWEDEN

Vår vision är att sprida kunskap om Bowens teori i samhället och att fungera som ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte..

En ideell förening med målet att sprida kunskap om och inspirera till användning av Murray Bowens systemteori praktiskt och konkret i arbetet med familjer, organisationer och föreningar. Vår vision är att bygga starka nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Teorins syfte är att öka förståelse och medvetenhet om hur vi bygger relationer och interagerar med varandra vardagvis respektive när stress och press höjs, i familjer, organisationer, företag – ja, egentligen i alla sammanhang och samhällssystem där människor möts.

15-17 Juni 2020 är vi värdar för en stor internationell konferens, ”Managing Relations in a Changing World – Bowen Theory in Organizations, Families and Communities” Det går redan nu att göra en intresseanmälan. (Länkas till Bowen 2020)

– Vi är stolta och glada över förtroendet, men det här har givetvis föregåtts av gedigna förberedelser och många kontakter, säger Kerstin Sofia Andersson, projektledare för evenemanget.

Medlemmarna och föreningens styrelse finns spridda i landet och arbetar inom olika kunskapsområden. Varje år arrangeras seminarier och kurser på olika platser i Sverige.

The Bowen Center, Georgetown, Washington D.C finns nu också på youtube. Just nu kan du följa några samtal med forskare, som är knutna till Bowen Center, på följande adress: https://www.youtube.com/TheBowenCenter.