Hej, och välkommen till BOWENFORUM SWEDEN

Hösten 2003 tog föreningen form. Vår vision är att sprida kunskap om Bowens teori i samhället och att fungera som ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom och utom teorin.

Varför vill vi det?

Vi som jobbat med teorin vet hur den kan påverka och förändra människors liv till någonting positivt. Oavsett var vi befinner oss i livet, samhället eller samhällsskikten så är vi alla en del av ett system och har kontakt med andra människor. Du uppnår inte lycka genom kunskap om Bowens teori men det du får är en medvetenhet och förståelse för dig själv och andra människor.

information om föreningen (2)

Bli medlem!

Vill du bli medlem? Att vara medlem kostar 100 kr/år för privatperson och 300 kr/år för företag varav 200 kr i serviceavgift och 100 kr i medlemsavgift och då får du automatiskt gå på vår årliga seminariedag. Vi är även öppna för nya idéer i föreningens namn. Kontakta oss gärna.

Medlemsskap erhålls genom att:

Maila dina kontaktuppgifter: Namn, adress och e-post till : kontakt@bowenforum.com och
genom att sätta in 100 kr alt. 300 kr på plusgiro 485 44 28 –2. Ange ditt namn vid betalning.

Satsar för att bli ett starkt nätverk

Vi har varit en liten förening fram till idag, men det vill vi ändra på och har valt att satsa på vår hemsida för att nå ut. Vi vill bli många fler medlemmar så att vi kan fungera som ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte både inom och utom teorin.

Är du intresserad av att engagera dig?

Bra, vi vill ha fler som sprider teorin och som kan hjälpa till att bidra till att Bowen-föreningen blir en stark kraft att ändra samhällets sätt att se på människan och dess sammanhang.

The Bowen Center, Georgetown finns nu också på youtube. Just nu kan du följa några samtal med familjer på följande adress: https://www.youtube.com/TheBowenCenter.