Hej, och välkommen till BOWENFORUM SWEDEN

Vår vision är att sprida kunskap om Bowens teori i samhället och att fungera som ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte..

En ideell förening med målet att sprida kunskap om och inspirera till användning av Murray Bowens systemteori praktiskt och konkret i arbetet med familjer, organisationer och föreningar. Vår vision är att bygga starka nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Teorins syfte är att öka förståelse och medvetenhet om hur vi bygger relationer och interagerar med varandra vardagvis respektive när stress och press höjs, i familjer, organisationer, företag – ja, egentligen i alla sammanhang och samhällssystem där människor möts.

15-17 Juni 2020 är vi värdar för en stor internationell konferens, ”Managing Relations in a Changing World – Bowen Theory in Organizations, Families and Communities” Det går redan nu att göra en intresseanmälan. (Länkas till Bowen 2020)

– Vi är stolta och glada över förtroendet, men det här har givetvis föregåtts av gedigna förberedelser och många kontakter, säger Kerstin Sofia Andersson, projektledare för evenemanget.

Medlemmarna och föreningens styrelse finns spridda i landet och arbetar inom olika kunskapsområden. Varje år arrangeras seminarier och kurser på olika platser i Sverige.

Varför vill vi det?

Vi som jobbat med teorin vet hur den kan påverka och förändra människors liv. Oavsett var vi befinner oss i livet, samhället eller samhällsskikten så är vi alla en del av ett system och i relation med andra människor. Du uppnår inte lycka genom kunskap om Bowens teori men det du får är en medvetenhet och förståelse för dig själv och andra människor.

Satsar för att bli ett starkt nätverk

Med vår hemsida satsar vi på att nå ut till fler, Med många fler medlemmar kan föreningen fungera som ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om Bowens teori.

Är du intresserad av att engagera dig?

Bra, vi vill ha fler som sprider teorin och som kan hjälpa till att bidra till att BOWENFORUM blir en stark kraft att ändra samhällets sätt att se på människan och dess sammanhang.

The Bowen Center, Georgetown, Washington D.C finns nu också på youtube. Just nu kan du följa några samtal med forskare, som är knutna till Bowen Center, på följande adress: https://www.youtube.com/TheBowenCenter.