Hej, och välkommen till BOWENFORUM SWEDEN

Vår vision är att sprida kunskap om Bowens teori i samhället och att fungera som ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte..

Varför vill vi det?

Vi som jobbat med teorin vet hur den kan påverka och förändra människors liv. Oavsett var vi befinner oss i livet, samhället eller samhällsskikten så är vi alla en del av ett system och i relation med andra människor. Du uppnår inte lycka genom kunskap om Bowens teori men det du får är en medvetenhet och förståelse för dig själv och andra människor.

Satsar för att bli ett starkt nätverk

Med vår hemsida satsar vi på att nå ut till fler, Med många fler medlemmar kan föreningen fungera som ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om Bowens teori.

Är du intresserad av att engagera dig?

Bra, vi vill ha fler som sprider teorin och som kan hjälpa till att bidra till att BOWENFORUM blir en stark kraft att ändra samhällets sätt att se på människan och dess sammanhang.

The Bowen Center, Georgetown, Washington D.C finns nu också på youtube. Just nu kan du följa några samtal med forskare, som är knutna till Bowen Center, på följande adress: https://www.youtube.com/TheBowenCenter.