Höstseminarium 1 november Gävle

VÄLKOMMEN TILL HÖSTSEMINARIUM

”Människans beteende och samspelet med andra”

En introduktion av de åtta koncepten i Bowens systemteori

Tid: Torsdag den 1 november, kl 16-19.
Avgift: 300 kr, för medlemmar 200 kr. Inbetalas vid anmälan till bankgiro 5267-3431 eller Swish 123 489 5836 där du i meddelanderutan skriver namn och e-post.
I avgiften ingår föreläsning och macka med kaffe/the.
Anmälan: Anmälan senast tisdag 24/10 till kontakt@bowenforum.com.
Plats: Gavle Central Konferens
Program: Ingrid Siksjö och Kerstin Andersson berättar om Bowens systemteori och ger konkreta exempel på hur kunskaperna kan användas i vardagen för att minska stress och konflikter. Tid kommer att avsättas för frågor och reflektioner från publiken.
Föreläsare: Kerstin Sofia Andersson, mellanbarn, handledare, ekonom, entreprenör. Har studerat Bowens teori 4 år vid Georgetown Family Center, Washington D.C, USA. Driver och äger Kerstin Sofia Andersson AB sedan 80-talet. Initiativtagare till olika verksamheter bl a Sörbyn Turism & Konferens. Arbetar idag med föreläsningar och individuell handledning som sker i grupp.

Ingrid Siksjö, stora syster, ordförande i Bowenforum. Har arbetat i många år på Länsstyrelsen i Gävleborg som handläggare och projektledare med regionala utvecklingsprojekt, numera pensionär. Har studerat Bowens teori tre år vid Georgetown Family Center, Washington D.C, USA.

Bowens teori fokuserar på mänskligt beteende och som använder systemtänkande för att beskriva de komplexa interaktionerna i familjen, organisationer och samhälle. Se mer på www.bowenforum.com

Om Bowen Forum Sweden:
Föreningen som funnits sedan hösten 2003 var från början ett nätverk för de som är utbildade i Bowens teorin på ”The Bowen Family Center”, Georgetown Washington D C.

Idag är föreningen till för alla som är intresserade av att ta del av information och aktiviteter som erbjuds kring teorin.

Ladda ner PDF-en