Höstseminarium 19 november Vilhelmina

VÄLKOMMEN TILL HÖSTSEMINARIUM

”Människans beteende och samspelet med andra”

Hur emotionella system påverkar dig och andra i vardagen, på jobbet och i olika sociala sammanhang

Tid: Måndagen den 19 november, kl 18.00-20.30.
Avgift: 300 kr. För medlemmar 200 kr. Bankgiro: 5267-3431 eller Swish: 123 489 58 35. OBS! Märk betalningen med plats och namn. Ex: Vilhelmina, Per, Maria och Daniel.
Anmälan: Anmälan senast 10/11 till: vilhelmina@sv.se eller 0940-553 89.
Plats: Vuxenskolans lokaler, Volgsjövägen 30 A, Vilhelmina.
Program: Kerstin Andersson och Inez Abrahamzon berättar om Bowens systemteori och ger konkreta exempel på hur kunskaperna kan användas i vardagen för att bättre förstå stress och konflikter. Tid kommer att avsättas för frågor och reflektioner från publiken.
Föreläsare: Kerstin Sofia Andersson, mellanbarn, handledare, ekonom, entreprenör. Har studerat Bowens teori under fyra år vid Georgetown Family Center, Washington D.C, USA. Driver och äger Kerstin Sofia Andersson AB sedan 80-talet. Initiativtagare till olika verksamheter bland annat Sörbyn Turism & Konferens. Arbetar idag med föreläsningar och individuell handledning som sker i grupp.

Inez Abrahamzon, yngst i familjen, journalist, företagare, pedagog och skolledare. Har gått i handledning hos Kerstin Sofia och studerat Bowens teori i USA under tre år. Inez har många års erfarenhet av att leda organisationer från lokal till internationell nivå och arbetar nu som skolledare i Vilhelmina.

Kerstin Sofia och Inez använder ofta sina kunskaper om emotionella system för att analysera och förstå reaktioner och situationer i vardagen.

Bowen Forum Sweden bildades hösten 2003 och var från början ett nätverk för de som är utbildade i Bowens teori i USA. Idag är föreningen öppen för alla som är intresserade att ta del av information och aktiviteter som erbjuds kring teorin.

Bowens teori fokuserar på mänskligt beteende och som använder systemtänkande för att beskriva de komplexa interaktionerna i familjen, organisationer och samhälle. Se mer på www.bowenforum.com

Ladda ner PDF-en