Höstseminarium 24 oktober Luleå

VÄLKOMMEN TILL HÖSTSEMINARIUM

”Människans beteende och samspelet med andra”

En introduktion av de åtta koncepten i Bowens systemteori

Tid: Onsdag 24 oktober, kl 17.00-20.00
Avgift: 500 kr, för medlemmar i föreningen 400 kr. Inbetalas vid anmälan till bg 5267-3431.
I avgiften ingår föreläsning, smörgås och frukt.
Anmälan:  Anmälan senast onsdag 17/10 till Ann-Helen Johansson e-mail: ann-helen@conscius.se
Program:  Presentationer av Ann-Helen Johansson och Anna-Karin Andersson utifrån temat med efterföljande diskussioner.
Föreläsare:  Ann-Helen Johansson. Mellanbarn, handledare, hemmansägare. Har läst fyra år vid Georgetown Family Center, Washington D.C, USA. Eget företag sedan 12 år. Arbetar med personal-, verksamhets- och organisationsutveckling.
Plats: Previas lokaler, Varvsgatan 53, Luleå

Anna-Karin Andersson, äldsta barn. Ingenjör med ett mänskligt perspektiv. Har studerat teorin vid Georgetown Family Center, Washington D.C, USA. Driver och äger Give Competence AB sedan 8 år. Jobbar som chef, projekt-, process- och utvecklingsledare.

Bowens teori fokuserar på mänskligt beteende och som använder systemtänkande för att beskriva de komplexa interaktionerna i familjen, organisationer och samhälle. Se mer på www.bowenforum.com

Om Bowen Forum Sweden:
Föreningen som funnits sedan hösten 2003 var från början ett nätverk för de som är utbildade i Bowens teorin på ”The Bowen Family Center”, Georgetown Washington D C.

Idag är föreningen till för alla som är intresserade av att ta del av information och aktiviteter som erbjuds kring teorin.

Ladda ner PDF-en