Om föreningen

Hösten 2003 tog föreningen form i ett informellt nätverk bland oss som är utbildade på Georgetown Family Center, Washington D C.

Vi använder teorierna grundade på Murray Bowens koncept om familjen som system i rådgivning och familjerådgivning. Tanken är att vidga nätverket. Det skall göra det lättare att utbyta erfarenheter från det praktiska arbetet, erfarenheter från den egna familjen och förmedla nya kunskaper från utvecklingen av familjeteorin.

Bli medlem!

Vill du bli medlem? Det kostar 100 kr/år för privatperson och 300kr/år för företag att vara medlem, och då får du automatiskt gå på vår årliga seminariedag. Kontakta oss gärna.

Medlemsskap erhålls genom att:

Maila dina kontaktuppgifter: Namn, adress och e-post till : kontakt@bowenforum.com och
genom att sätta in 100 kr alt. 300 kr på plusgiro 485 44 28 –2. Ange ditt namn vid betalning.

Medlemsbrev att ladda ner som pdf

Nummer 3 2016

Nummer 2 2016

Nummer 1 2016

Nummer 3 2015

Nummer 2 2015

Nummer 1 2015

Stadgar

 

Styrelse 2016

Ingrid Siksjö, Ordförande
Kerstin Sofia Andersson
Ann-Helen Johansson
Anna-Karin Andersson
Inez Abrahamsson
Valberedning:
Christina Heimdahl
Revisorer
Birgitta Keller och Barbro Wåger

Kontakt

Ingrid Siksjö
Timmermansgatan 14A
802 52 Gävle
Telefon: 026 – 61 14 32
E-post: kontakt@bowenforum.com