Om föreningen

Hösten 2003 tog föreningen form i ett informellt nätverk bland oss som är utbildade på Georgetown Family Center, Washington D C. Idag är föreningen till för alla som vill ta del av den information och de aktiviteter vi erbjuder medlemmarna.

Vi använder teorierna grundade på Murray Bowens koncept om familjen som system, i rådgivning och familjerådgivning. Tanken är att vidga nätverket. Det skall göra det lättare att utbyta erfarenheter från det praktiska arbetet, erfarenheter från den egna familjen och förmedla nya kunskaper från utvecklingen av familjeteorin.

Bli medlem

Vill du bli medlem? Att vara medlem kostar 200 kr/år för privatperson och 500 kr/år för företag varav 300 kr i serviceavgift och 200 kr i medlemsavgift. 

Medlemsskap erhålls genom att:
Maila dina kontaktuppgifter: namn, adress och e-post till : kontakt@bowenforum.com och
betala in 200 kr alt. 500 kr på bankgiro 5267-3431 OBS! Nytt bg. Ange ditt namn vid betalning.

Har du nya idéer för verksamheten i föreningen, kontakta oss gärna!

Styrelse från 2019

Ann-Helen Johansson, ordförande
Ingrid Siksjö
Kerstin Sofia Andersson
Anna-Karin Andersson
Inez Abrahamsson
Birgitta Renström Linde

Valberedning:
Christina Heimdahl

Revisorer:
medlemsrevisorer Birgitta Keller och Barbro Wåger
2019-2020 revisor Pär Thorsson.

Kontakt
Ann-Helen Johansson
Byträskvägen 70
956 93 Överkalix

E-post: kontakt@bowenforum.com

Stadgar

Förslag på Handlingsplan Bowenforum till årsmöte 2019

Medlemsbrev att ladda ner som pdf:

Årsmötesprotokoll 2019

årsmöte 2017 Bowenföreningen (2)

årsmöte 2018 Bowenforum

Medlemsbrev okt 2018

Medlemsbrev nr 2 2017

Medlemsbrev nr 1 2017

Medlemsbrev nr 3 2016

Nummer 2 2016

Nummer 1 2016

Nummer 3 2015

Nummer 2 2015

Nummer 1 2015

Stadgar