Om föreningen

Hösten 2003 tog föreningen form i ett informellt nätverk bland oss som är utbildade på Georgetown Family Center, Washington D C. Idag är föreningen till för alla som vill ta del av den information och de aktiviteter vi erbjuder medlemmarna.

Vi använder teorierna grundade på Murray Bowens koncept om familjen som system, i rådgivning och familjerådgivning. Tanken är att vidga nätverket. Det skall göra det lättare att utbyta erfarenheter från det praktiska arbetet, erfarenheter från den egna familjen och förmedla nya kunskaper från utvecklingen av familjeteorin.

Bli medlem

Vill du bli medlem? Att vara medlem kostar 200 kr/år för privatperson och 500 kr/år för företag varav 300 kr i serviceavgift och 200 kr i medlemsavgift. 

Vi är även öppna för nya idéer i föreningens namn. Kontakta oss gärna.

Medlemsskap erhålls genom att:
Maila dina kontaktuppgifter: Namn, adress och e-post till : kontakt@bowenforum.com och
genom att sätta in 200 kr alt. 500 kr på bankgiro 5267-3431 OBS! Nytt. Ange ditt namn vid betalning.

Medlemsbrev att ladda ner som pdf

årsmöte-2018-bowenforum

årsmöte 2017 Bowenföreningen (2)

Medlemsbrev nr 2 2017

Medlemsbrev nr 1 2017

Medlemsbrev nr 3 2016

Nummer 2 2016

Nummer 1 2016

Nummer 3 2015

Nummer 2 2015

Nummer 1 2015

Stadgar

Styrelse 2018

Ingrid Siksjö, Ordförande
Kerstin Sofia Andersson
Ann-Helen Johansson
Anna-Karin Andersson
Inez Abrahamsson
Valberedning:
Christina Heimdahl
Revisorer:
Birgitta Keller och Barbro Wåger

Kontakt
Ingrid Siksjö
Timmermansgatan 14A
802 52 Gävle
Telefon: 026 – 61 14 32
E-post: kontakt@bowenforum.com