Om föreningen

Hösten 2003 tog föreningen form i ett informellt nätverk bland oss som är utbildade på Georgetown Family Center, Washington D C. Idag är föreningen till för alla som vill ta del av den information och de aktiviteter vi erbjuder medlemmarna.

Vi använder teorierna grundade på Murray Bowens koncept om familjen som system, i rådgivning och familjerådgivning. Tanken är att vidga nätverket. Det skall göra det lättare att utbyta erfarenheter från det praktiska arbetet, erfarenheter från den egna familjen och förmedla nya kunskaper från utvecklingen av familjeteorin.

Bli medlem

Vill du bli medlem? Att vara medlem kostar för år 2020 250 kr/år för privatperson och 500 kr/år för företag varav 300 kr i serviceavgift och 200 kr i medlemsavgift. 

Medlemsskap erhålls genom att:
Maila dina kontaktuppgifter: namn, adress och e-post till : kontakt@bowenforum.com och
betala 250 kr/privatperson alt. 500 kr/företag på bankgiro 5267-3431 OBS! Nytt bg. Ange ditt namn vid betalning.

Har du nya idéer för verksamheten i föreningen, kontakta oss gärna!

Styrelse från 2020

Ann-Helen Johansson, Överkalix, ordförande
Ingrid Siksjö, Gåvle
Kerstin Sofia Andersson, Sörbyn, Gunnarsbyn
Anna-Karin Andersson, Sörbyn, Gunnarsbyn
Inez Abrahamsson, Latikberg
Birgitta Renström Linde, Alingsås

Valberedning:
Christina Heimdahl, Steninge
Berith Grinups, Hammarö

Revisorer:
medlemsrevisorer Birgitta Keller, Gävle och Barbro Wåger, Bollnäs
2020-2021 aukt. revisor Håkan Uddström

Kontakt
E-post: kontakt@bowenforum.com

Ordförande
Ann-Helen Johansson, Överkalix
ann-helen@conscius.se

Stadgar

Förslag på Handlingsplan Bowenforum till årsmöte 2019

Medlemsbrev att ladda ner som pdf:

 

Årsmötesprotokoll 2019

årsmöte 2018 Bowenforum

Medlemsbrev okt 2018

årsmöte 2017 Bowenföreningen (2)

Medlemsbrev nr 2 2017

Medlemsbrev nr 1 2017

Medlemsbrev nr 3 2016

Nummer 2 2016

Nummer 1 2016

Nummer 3 2015

Nummer 2 2015

Nummer 1 2015